geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe

Zakres 1. uprawnień geodezyjnych

W zakres 1. uprawnień wchodzą geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, które stanowią podstawę do tworzenia map projektowych oraz dokumentacji powykonawczej budynków.

rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów)

Zakres 2. uprawnień geodezyjnych

W tym zakresie zawierają się rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych i należą one do czynności związanych z działaniem administracji rządowej.

geodezyjna obsługa inwestycji

Zakres 4. uprawnień geodezyjnych

Zakres 4. to geodezyjna obsługa inwestycji, która ma na celu zabezpieczenie interesów Inwestora w zakresie zachowania zgodności obiektu z projektem oraz zachowania geometryczności budowli.

Usługi geodezyjne w Wejherowie – firma LIMBUS

LIMBUS od 2000 roku oferuje usługi geodezyjne w Wejherowie i Pucku. Kilkuletnie doświadczenie gwarantuje Klientom wysoki standard obsługi, a tym samym pełne zadowolenie ze współpracy. Zakres działalności firmy obejmuje:

 • podziały działek,
 • wykonanie mapy do celów projektowych,
 • wytyczenia budynków,
 • pomiary powykonawcze,
 • wytyczenia uzbrojenia podziemnego,
 • wznowienia granic.

Od samego początku działania firma nastawiona jest na precyzję i rzetelność, czyli przymioty niezbędne w działaniu geodezji. Wysoką jakość świadczonych usług zapewniają niezwykle dokładne i nowoczesne urządzenia pomiarowe oraz wiedza geodety z Pucka i Wejherowa – Szymona Sławińskiego. Wiedza ta poparta jest wieloletnią praktyką, między innymi w zakresie sporządzania map do celów projektowych.

uścisk dłoni

narzędzie geodezyjne, mapa

Obsługa geodezyjna budowy na terenie powiatu wejherowskiego i puckiego

Geodezyjna obsługa inwestycji to bardzo szeroki zakres czynności, który obejmuje działania zarówno przygotowawcze, jak i wykonywane po zakończeniu budowy. Podstawowym zakresem działania firmy jest wytyczenie budynków na terenie Wejherowa, Pucka i okolic. Istotą tych prac jest zachowanie usytuowania zaplanowanej budowli względem już istniejących obiektów.

Zakres konkretnych czynności, jakie wykonuje geodeta, jest zależny od tego, czy inwestycją jest budynek, czy też np. droga. W trakcie budowy kontroluje się miejsca położenia sieci uzbrojenia oraz zgodność z projektem wielu innych elementów, w tym wytyczonych w pierwszym etapie (znajduje to odzwierciedlenie w dzienniku budowy). Zapisane zostaje każde przemieszczenie obiektu oraz pomierzona wartość odkształcenia.

Etap końcowy geodezyjnej obsługi inwestycji zawiera wykonanie odpowiednich pomiarów i naniesienie ich na powykonawczą inwentaryzacyjną mapę Wejherowa czy innej miejscowości. Dokument ten będzie stanowił podstawę do wprowadzenia zmian na zasadniczej mapie tego terenu, a w przypadku budynku także do ewidencji gruntów i budynków. Ponadto stanowi załącznik do wniosku o pozwolenie na użytkowanie nowej budowli.

Kontakt

Zapraszam Inwestorów z okolic Wejherowa i Pucka do zapoznania się z moją ofertą obsługi geodezyjnej budowy oraz innych usług geodezyjnych w Wejherowie.

LIMBUS

Usługi Geodezyjne

Szymon Sławiński

ul. Sikorskiego 120/7
84-200 Wejherowo

tel. 661 939 252
e-mail: slawszym@poczta.onet.pl

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości