Wznowienia granic i znaków granicznych

Wznowienie znaków granicznych

Nasza firma oferuje również usługę wznowienia znaków granicznych. Jest to typowo techniczna czynność, którą wykonujemy z wielką starannością oraz skrupulatnością na podstawie posiadanych już dokumentów. Nasze wieloletnie doświadczenie przekłada się na rzetelność i precyzyjność wyznaczenia wznawianych granic, co pozwala nam na zapewnienie Państwu dokładnego wypełnienia zlecenia. Realizację każdej usługi kończy sporządzenie odpowiedniej dokumentacji.

Na czym polega wznowienie granic nieruchomości?

Wznowienie granic nieruchomości to przede wszystkim postępowanie administracyjne, którego celem jest ustalenie przebiegu granic nieruchomości na podstawie dostępnych materiałów pozwalających jednoznacznie wyznaczyć granicę danego terenu. Czynność ta dotyczy odcinka, którego granice uległy zatarciu prawnemu. Niezależnie od zakresu przeprowadzanych działań, praca geodety zasadniczo polega tutaj na określeniu z wymaganą dokładnością – na podstawie dostarczonych wcześniej danych – położenia właściwych punktów i linii granicznych.

Jak przebiega procedura wznowienia granic oraz znaków?

Przebieg procesów wznowienia granic nieruchomości oraz znaków granicznych jest bardzo podobny. Przeprowadza je geodeta na zlecenie właściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości (w przypadku wznowienia granic) bądź wyznaczonego organu. Zleceniodawca musi przekazać odpowiednie dokumenty umożliwiające specjaliście rozpoczęcie pracy (m.in. wydruk mapy ze wskazaną odręcznie granicą oraz dokumenty potwierdzające własność nieruchomości).

Następnie geodeta zgłasza zlecenie wznowienia granicy do miejscowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, skąd otrzymuje stosowną dokumentację pozwalającą mu wyznaczyć potrzebne punkty. Wszystkie zebrane zaświadczenia oraz pisma są analizowane przez nas pod kątem wiarygodności, dzięki czemu mogą mieć Państwo pewność, że usługa wznowienia granicy jest wykonana fachowo i zgodnie z obowiązującym prawem.

Kiedy należy wznowić znaki graniczne?

Wznowienie znaków granicznych najczęściej występuje w przypadku, gdy znaki określające wcześniej ustalone granice zostaną przesunięte, uszkodzone bądź całkowicie zniszczone oraz występuje brak dokumentów poświadczających ich obecność. Z usług geodezyjnych warto też skorzystać w przypadku chęci rozstrzygnięcia (sądowego lub polubownego) sporu dotyczącego położenia znaków. Na podstawie zebranej dokumentacji specjalista orzeka wówczas linię spornej granicy i na nowo wyznacza na gruncie znaki graniczne.