Wytyczenie budynków i sieci uzbrojenia

Wytyczenia budynków oraz sieci uzbrojenia podziemnego terenu

Nasza firma zajmuje się skrupulatnymi i kompleksowymi wytyczeniami budynków oraz sieci uzbrojenia podziemnego. Dzięki nam otrzymają Państwo wstępny zarys planowanego obiektu, który pozwoli rozpocząć prace budowlane. Wytyczenie inwestycji to nic innego jak przeniesienie obiektu z planu na przeznaczony do tego teren, które w umiejętny sposób dokonuje geodeta. Zadanie to warto zlecić specjaliście wykonującemu również mapy do celów projektowych, gdyż w ten sposób można uzyskać najlepsze, w pełni dostosowane do charakteru zlecenia wykonanie umowy.

Jak przebiega wytyczenie budynku?

Bez względu na to, czy nasz klient jest inwestorem realizującym duże przedsięwzięcie budowlane, czy osobą prywatną stawiającą swój pierwszy dom, musi pamiętać o tym, że zawsze przed rozpoczęciem wznoszenia danego obiektu powinno się przeprowadzić proces wytyczenia budynku. Najlepiej jest wykonać go tuż po wstępnym wykopie terenu. Należy wtedy określić i oznakować charakterystyczne elementy na gruncie oraz przebieg głównych osi konstrukcyjnych. W celu weryfikacji poprawności wykonania zakończone przez geodetę wytyczenie budynku powinien sprawdzić wykonawca bądź kierownik budowy. Informacje o tej przeprowadzonej czynności (wraz z datą) powinny na koniec zostać wpisane do dziennika budowy.

Zastosowanie wytyczeń sieci uzbrojenia podziemnego

Sieci uzbrojenia terenu to wszystkie nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia (m.in. wodociągowe, gazowe, cieplne oraz elektroenergetyczne). Wytyczenia uzbrojenia podziemnego są niezwykle ważną kwestią na każdej budowie, ponieważ pozwalają one określić przebieg późniejszych prac budowlanych. W odróżnieniu od wytyczeń budynku inwentaryzacja (czyli pomiary przyłączy) odbywa się w trakcie realizacji budowy. Wszelkie elementy podziemnych sieci uzbrojenia terenu są wtedy mierzone przez geodetę tuż przed zasypaniem. Dokumentacja techniczna, która powstaje na skutek takich pomiarów, dołączona jest do pozwolenia na użytkowanie, o które Inwestor występuje po zakończeniu budowy.