Mapy do celów projektowych

Opracowanie map do celów projektowych

Realizujemy usługę sporządzania map przygotowywanych do celów projektowych. Mapy te stanowią punkt wyjścia przy tworzeniu projektu budowlanego, gdyż są one kartograficznym odzwierciedleniem sytuacyjno-wysokościowym terenu. W skład wykonanej usługi geodezyjnej wchodzą również takie czynności, jak opracowanie geodezyjne granic terenów o różnym przeznaczeniu, usytuowanie zieleni wysokiej oraz umiejscowienie obiektów wskazanych przez klienta. Dodatkowo, by zapewnić wygodną prezentację map, wykonujemy je w dwóch formach – drukowanej oraz cyfrowej.

Jak powinna wyglądać mapa do celów projektowych?

Mapa geodezyjna do celów projektowych przygotowywana jest według określonych wytycznych. Powstaje ona na podstawie aktualnej mapy zasadniczej (czyli na tzw. Podstawowej Mapie Kraju). Tworzy się ją poprzez naniesienie na mapy bazowe wyników pomiarów, których dokonuje uprawniony do tego geodeta (musi on posiadać kompetencje w zakresie 1. uprawnień geodezyjnych). Co ważne – opisywany przez mapę teren powinien obejmować daną inwestycję oraz pas 30 metrów znajdujący się wokół niej. Jedynie skala wykonania jest częścią zmienną, która zależy od intensywności zabudowy występującej na danym terenie.

Zastosowanie map projektowych

Zarówno mapy zasadnicze, jak i te do celów projektowych mają za zadanie przedstawić charakterystykę gruntu pod potencjalne inwestycje. Mapy projektowe są jednak wykazami konkretniejszymi, uwzględniającymi potrzeby prac budowlanych. Ponadto są one elementem niezbędnym do realizacji inwestycji, gdyż stanowią załącznik dokumentacji składanej w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Niemniej jednak w momencie planowania przedsięwzięcia budowlanego warto pamiętać, że ze względu na czynniki naturalne ważność każdej mapy geodezyjnej jest terminowa.