Blog

Na czym polega rozgraniczenie nieruchomości?

Na czym polega rozgraniczenie nieruchomości?

Zakres obowiązków geodety jest szeroki. Korzystanie z jego usług jest niezbędne nie tylko w przypadku wznoszenia nowych obiektów budowlanych. Jego pomoc jest konieczna również w przypadku wątpliwości co do umiejscowienia granic nieruchomości. Taka sytuacja często prowadzi do konfliktów, natomiast ustalenie stanu prawnego jest utrudnione. Kto i kiedy może

Na czym polega i co obejmuje geodezyjna obsługa inwestycji?

Na czym polega i co obejmuje geodezyjna obsługa inwestycji?

Wszystkie inwestycje budowlane wymagają obsługi geodezyjnej. Pracę geodetów reguluje nie tylko prawo budowlane, ale również prawo geodezyjne i kartograficzne. Geodezyjna obsługa inwestycji dotyczy budownictwa indywidualnego, osiedlowego i przemysłowego, a także wodnego, drogowego, kolejowego itp. W związku z tym geodeci zobowiązani są do znajomości przepisów również z zakresu prawa wodnego, energetycznego,