Na czym polega rozgraniczenie nieruchomości?

Zakres obowiązków geodety jest szeroki. Korzystanie z jego usług jest niezbędne nie tylko w przypadku wznoszenia nowych obiektów budowlanych. Jego pomoc jest konieczna również w przypadku wątpliwości co do umiejscowienia granic nieruchomości. Taka sytuacja często prowadzi do konfliktów, natomiast ustalenie stanu prawnego jest utrudnione. Kto i kiedy może zgłosić się do geodety w sprawie rozgraniczenia nieruchomości i jak przebiega cały proces?

Kiedy można ubiegać się o rozgraniczenie nieruchomości?

Wytyczenie albo wznowienie granic przez geodetę jest możliwe w trzech przypadkach. Aby się o to ubiegać, musi wystąpić któryś z następujących czynników:

  • granice prawne nieruchomości nie zostały nigdy wcześniej określone,
  • znaki graniczne, które określały położenie działek, zostały zniszczone, uszkodzone albo przesunięte, a strony nie mają dostępu do dokumentów, dzięki którym mogłyby określić ich położenie,
  • powstają spory na temat granic nieruchomości, których nie można samodzielnie rozwiązać.

Co ważne, nie można zgłosić się bezpośrednio do geodety w celu rozgraniczenia nieruchomości. Niezbędny jest wniosek strony albo wniosek z urzędu. Warto również wspomnieć, że to prezydent, burmistrz albo wójt miasta czy gminy, w której leży nieruchomość będąca przyczyną sporów jest organem odpowiedzialnym za przeprowadzenie prac związanych z rozgraniczeniem i to właśnie do niego musi zostać skierowany wniosek.

Jak wyglądają prace geodety związane z rozgraniczeniem nieruchomości?

Zakres obowiązków geodety związany z rozgraniczeniem nieruchomości składa się z czynności przygotowawczych i spotkania na gruncie. Do tych pierwszych możemy zaliczyć między innymi zgłoszenie prac w ośrodku dokumentacji, przeprowadzenie analiz dokumentów pozyskanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ustalenie terminu rozpoczęcia czynności i poinformowanie stron.

Podczas spotkania geodeta musi sprawdzić tożsamość stron, po czym przeprowadza wywiad terenowy polegający na odszukaniu znaków granicznych i określeniu położenia punktów, które zostały uszkodzone czy przesunięte, a następnie wskazuje granicę stron, sporządza protokół i stabilizuje punkty. Jeśli nie ma takiej możliwości, to granice są ustalane na podstawie zgodnego oświadczenia stron.

Na czym polega rozgraniczenie nieruchomości?