Podziały działek

Podziały działek

Firma LIMBUS zajmuje się również podziałem działek na zlecenie klientów. Podstawowym celem podziału nieruchomości jest wydzielenie osobnej działki lub nawet kilku działek w obrębie działki już istniejącej. Istotnym elementem jest tutaj fakt, że w trakcie tej czynności właściciel żadnej z działek nie ulega zmianie. Można następnie sprzedać tak wydzieloną nieruchomość, ale sam podział działek następuje na rzecz osoby lub osób, które miały w posiadaniu działkę dzieloną. Posiadamy wymagane kompetencje oraz rzetelną wiedzę, które pozwolą Państwu określić granice działowe tego typu obiektów.

Jak przeprowadzany jest podział działek?

Proces podziału działek stanowi jeden z pierwszych etapów podziału nieruchomości. Tutaj również zleceniodawca (czyli właściciel działki) musi przygotować odpowiednie dokumenty dotyczące omawianego terenu i nieruchomości m.in. akt własności oraz wypis z ewidencji gruntów. Następnie geodeta na podstawie zebranej dokumentacji tworzy wstępny, spełniający warunki narzucone przez MPZP (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego), projekt podziału działki. Odpowiedni wniosek wraz z utworzonym projektem składa się w wydziale geodezji miejscowego urzędu, gdzie zostaje wydana opinia będąca wyznacznikiem późniejszego podziału. Na koniec geodeta przeprowadza stabilizację punktów granicznych określających przebieg granic nowych działek, co zostaje potwierdzone protokołem.