Na czym polega i co obejmuje geodezyjna obsługa inwestycji?

Wszystkie inwestycje budowlane wymagają obsługi geodezyjnej. Pracę geodetów reguluje nie tylko prawo budowlane, ale również prawo geodezyjne i kartograficzne. Geodezyjna obsługa inwestycji dotyczy budownictwa indywidualnego, osiedlowego i przemysłowego, a także wodnego, drogowego, kolejowego itp. W związku z tym geodeci zobowiązani są do znajomości przepisów również z zakresu prawa wodnego, energetycznego, zagospodarowania przestrzennego, sieci telekomunikacyjnych i wielu innych aktów prawnych. Jakie dokładnie czynności wchodzą w zakres geodezyjnej obsługi inwestycji? O tym opowiemy w dzisiejszym wpisie.

Obsługa geodezyjna a prawo

Geodezyjna obsługa inwestycji obejmuje przede wszystkim założenie i pomiar osnowy realizacyjnej, oraz wyznaczanie granic terenu. Do zadań geodety należy też wytyczenie głównych osi obiektów i zakładanie roboczych znaków wysokościowych. Kompleksowa usługa obejmuje również sporządzanie właściwej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, a także badanie przemieszczeń i odkształceń. Co jednak te hasła w praktyce oznaczają dla inwestora?

Zadania geodety

Mówiąc prościej, geodeta przeprowadza pomiary terenowe, a także wykonuje różnego rodzaju prace biurowo-obliczeniowe i fotogrametryczne. Wykonanie czynności geodezyjnych jest konieczne na każdym etapie budowy. Geodeta m.in. opracowuje mapę do celów projektowych dla projektanta budynku, zanim jeszcze rozpoczną się pierwsze prace. Wykonuje on również pomiary w celu właściwego usytuowania budynku na działce. W trakcie budowy zajmuje się wykonywaniem pomiarów kontrolnych, a po jej zakończeniu – pomiarami powykonawczymi i inwentaryzacją geodezyjną. Czynności wykonywane przez geodetę zapisywane są w dzienniku budowy.

Zakres prac

Zakres prac geodezyjnych zależy od umowy zawartej pomiędzy inwestorem a geodetą. Czasami obsługa geodezyjna obejmuje też pomoc przy uzyskiwaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, czy pozwolenia na budowę. Pomoc geodety jest też istotna przy przygotowaniu dokumentacji odbiorowej oraz uzyskiwaniu pozwoleń na użytkowanie nowo powstałego obiektu.

Na czym polega i co obejmuje geodezyjna obsługa inwestycji?