Jak i kiedy dokonuje się wznowienia znaków granicznych?

Jednym z zadań, które można zlecić geodecie, jest wznowienie znaków granicznych. Nazywamy nimi oznaczenia, które są wykonane z trwałego materiału, a następnie umieszczane w punktach granicznych działki, a co za tym idzie – pełnią funkcję określania przebiegu granicy nieruchomości. Czasami zdarza się też tak, że stanowią trwały element zagospodarowania terenu. Kiedy konieczne jest wznowienie znaków granicznych i jak przebiega taka procedura?

W jakich przypadkach konieczne jest wznowienie znaków granicznych?

Często zdarza się tak, że do naszego biura geodezyjnego w Wejherowie zgłaszają się osoby, które chcą zlecić wznowienie znaków granicznych. W takim przypadku w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy przeprowadzenie takiej procedury jest w ogóle możliwe. Mowa tutaj o tym, że istnieje kilka przypadków, w których można zlecić wznowienie. Zaliczamy do nich:

  • przesunięcie wcześniej ustawionych znaków określających granicę,
  • uszkodzenie wcześniej ustawionych znaków,
  • całkowite zniszczenie wcześniej ustawionych znaków,
  • chęć rozstrzygnięcia sporu dotyczącego położenia znaków (sądowego albo polubownego).

Jak przebiega procedura wznowienia znaków granicznych?

W przypadku chęci dokonania wznowienia znaków granicznych trzeba liczyć się z koniecznością przeprowadzenia stosownej procedury. Warto pamiętać, że może ją przeprowadzić wyłącznie geodeta. Aby to zrobił, konieczne jest zlecenie właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości. Oprócz tego osoba, która zleca tę usługę, musi również przekazać geodecie dokumenty, które umożliwią rozpoczęcie prac, czyli dokumenty potwierdzające własność nieruchomości oraz mapę, na której znajdzie się odręcznie wskazana granica. Dalsze czynności spoczywają na geodecie.

W pierwszej kolejności musi udać się do miejscowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, aby zgłosić zlecenie wznowienia granicy. Następnie Ośrodek wydaje dokumentacje, która pozwala na wyznaczenie punktów. Ostatnim etapem prac jest wyznaczenie przez geodetę terminu wznowienia znaków granicznych i poinformowanie o tym obu stron przynajmniej 7 dni wcześniej. Przeprowadzone prace muszą być udokumentowane protokołem, który zostanie podpisany przez geodetę i obecne przy czynnościach strony.

Jak i kiedy dokonuje się wznowienia znaków granicznych?