Jakie zadania ma geodeta przy budowie drogi?

Budowa drogi to inwestycja, która wymaga nie tylko przygotowania dokładnego projektu i zgromadzenia niezbędnej dokumentacji, ale i przeprowadzenia czynności geodezyjnych. Usługi geodety w tym przypadku są konieczne już na etapie prac projektowych.

Najważniejsze czynności geodety przy budowie drogi

Przy budowie dróg geodeta przede wszystkim dokonuje specjalistycznych pomiarów, a następnie tworzy mapy do celów projektowych. Na mapie wyznacza się najbardziej dogodną lokalizację dla drogi. Obejmuje ona wszystkie ważne punkty na danym terenie, a także wskazuje granice inwestycji.

Usługi geodezyjne w tym zakresie obejmują też tyczenie i wykonanie sieci uzbrojenia terenu. Geodeta zajmuje się też tyczeniem podbudowy drogi wraz z jej obrzeżami. Ostatnim etapem zwykle jest tyczenie nawierzchni, po której bezpośrednio będą poruszać się pojazdy.

W ostatnim etapie prac geodeta wykonuje mapę z inwentaryzacją powykonawczą obiektów budowlanych. Te czynności przeprowadzane są jednak już po powstaniu nawierzchni. Celem jest opisanie dokumentów i baz danych zawierających informacje dotyczące poziomego i pionowego obiektu budowlanego.

Geodeta podczas budowy dróg w dużej mierze odpowiada za odpowiednie przygotowanie terenu pod budowę. Wyznacza i analizuje teren przeznaczony pod inwestycję. Opracowuje podstawowe dokumenty, które są niezbędne do realizacji projektu. Z kolei tyczenie obiektów pozwala wyznaczyć m.in. charakterystyczne punkty drogi, chodniki, ogrodzenia, oznakowanie, rowy odwadniające itp. W ostateczności to właśnie geodeta dokonuje inwentaryzacji powykonawczej, która jest podstawą do operatu geodezyjnego ze wszystkimi opracowaniami kartograficznymi, szkicami, protokołami itd.

Jesteś zainteresowany usługami geodezyjnymi? Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Jakie zadania ma geodeta przy budowie drogi?